logo-studioorgon

Za brezplačno svetovanje me pokličite na 041 820 879 ali izpolnite kontaktni obrazec.

Wellness in oskrba

wellness1Pot do več energije, odličnega počutja in želene telesne teže.

Kaj je wellness?

“Stanje dobrega fizičnega in duševnega zdravja, posebno ko se zanj skrbi s pravilno prehrano, vadbo in navadami.”
– Slovar American Heritage Dictionary

Želite storiti korak k zdravim odločitvam zase, a ne veste kje začeti?
Če ste se že odločili nekaj narediti zase, boste morda potrebovali podporo na poti do postavljenih ciljev. V takem trenutku potrebujete svojega wellness svetovalca oz. wellness trenerja, ki vam bo svetoval in vas usmerjal na poti do vašega zastavljenega cilja.fit-dekle

 

TEMELJI WELLNESSA

 • uravnotežena prehrana
 • ustrezna telesna teža
 • redna vadba
 • uživanje dovolj vode
 • osebno svetovanje pri prehrani
 • osebno svetovanje pri uvedbi prehrambenih dodatkov

V avgustu 2012 sem postala neodvisna Herbalife distributerka in wellness svetovalka. Izvajam wellness analize in meritve telesne sestave. Izobražujem se na področju zdrave prehrane od najboljših svetovnih nutricionistov, zdravnikov in znanstvenikov.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Namenjena je upravičencem, ki za samostojno življenje v svojem domu potrebujejo občasno organizirano pomoč.

Socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebe po instucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

socialna-oskrbaPomoč na domu obsega:

pomoč pri vzdrževanju osebne higiene:

 • pomoč pri oblačenju, slačenju,
 • pomoč pri umivanju ali kopanju,
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb (hranjenje, menjava plenic …)
 • pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov;   

gospodinjsko pomoč:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
 • nakup živil in priprava enega obroka hrane,
 • pomivanje uporabljene posode,
 • osnovno čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti,
 • postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora;

pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci, sorodstvom,
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
 • priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

V juliju 2012 sem na Andragoškem zavodu Ljudski univerzi Velenje pridobila mednarodni certifikat socialna oskrbovalka na domu. To znanje vključujem pri izvajanju terapij na klientih z posebnimi potrebami in starejših ljudeh.